• โรงเรียนสองภาษา
  เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่3

 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกอินทนิล
  โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 • การศึกษาก้าวไกล เราตั้งใจพัฒนา
  สนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในทุกสาขาอาชีพ

 • โรงเรียนดีของชุมชน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • กิจกรรมนักเรียน
  กิจกรรมนักเรียน

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510

โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือเนตรนารี และมอบโล่รางวัลให้กับเนตรนารีที่ได้รับรางวัล" รองชนะเลิศอันดับ1"

โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือเนตรนารี และมอบโล่รางวัลให้กับเนตรนารีที่ได้รับรางวัล" รองชนะเลิศอันดับ1" ในการประกวดเดินสวนสนาม ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือเนตรนารี ณ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง