• โรงเรียนสองภาษา
  เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่3

 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกอินทนิล
  โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 • การศึกษาก้าวไกล เราตั้งใจพัฒนา
  สนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในทุกสาขาอาชีพ

 • โรงเรียนดีของชุมชน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition (IYRC) 2023 ประเภทรายการ Creative Design
  การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition (IYRC) 2023 ประเภทรายการ Creative Design

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 ปีใหม่นี้ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง มั่งคั่ง และมีความสุข ทั่วไป 25 ธ.ค. 66
2 กำหนดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567 ทั่วไป 25 ธ.ค. 66
3 ปีใหม่นี้ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง มั่งคั่ง และมีความสุข ทั่วไป 25 ธ.ค. 66
4 ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2566 ทั่วไป 23 ต.ค. 66
5 รายชื่อครูประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 4 พ.ค. 66
6 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ทั่วไป 7 มี.ค. 66
7 ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 18 ม.ค. 66
8 ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 18 ม.ค. 66
9 ประกาศโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เรื่อง การเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ทั่วไป 13 ม.ค. 66
10 รางวัลจากการแช่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ทั่วไป 26 ธ.ค. 65
11 ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ทั่วไป 19 ธ.ค. 65
12 โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน มอบรางวัลเกียรติบัตร แสดงความยินดี ทั่วไป 8 ธ.ค. 65
13 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2565 ทั่วไป 13 พ.ย 65
14 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.1-3 ) เพื่อติดตามงานในการแก้ไขผลการเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2565 ทั่วไป 13 พ.ย 65
15 ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งานและตกแต่งต้นไม้เพื่อความสวยงามและร่มรื่น ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้น่าอยู่และปลอดภัย ทั่วไป 9 พ.ย 65
16 ร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 กับสำนักงานเขตมีนบุรี ณ วัดแสนสุข ทั่วไป 9 พ.ย 65
17 โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดินเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2/2565 ทั่วไป 1 พ.ย 65
18 โรงเรียนได้จัดทำความสะอาด Big cleaning ตามห้องเรียนและห้องพิเศษต่างๆ ทั่วไป 31 ต.ค. 65
19 กำหนดวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 28 ต.ค. 65
20 ยินดีต้อนรับ ดร.สุภาพร แสงสมาน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ทั่วไป 23 ต.ค. 65
21 รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประเภททีม 3 คน ระดับกรุงเทพมหานคร วันที่ 2 กันยายน 2565 ณ. สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ทั่วไป 9 ก.ย. 65
22 เหรียญทอง มัสลิน ยูฮันเงาะ รุ่น เจี๊ยบเวท ทั่วไป 15 ส.ค. 65
23 เหรียญทอง จูนาย อามีน รุ่นแบนตั้มเวท ทั่วไป 15 ส.ค. 65
24 เหรียญทอง อัสวัส ยูฮันเงาะ รุ่นแจ๋วเวท ทั่วไป 15 ส.ค. 65
25 นักเรียนรับรางวัลชนะเลิศการประกวดเล่านิทานภาษาจีน ทั่วไป 22 ก.ค. 65
26 นักเรียนที่ได้รับรางวัลและเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร ระดับ ม.ต้น รับการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ อปท. ระดับประเทศ ทั่วไป 7 ก.ค. 65
27 นักเรียนรับรางวัลชนะเลิศการประกวดคัดลายมือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทั่วไป 2 ก.ค. 65
28 รับรางวัลรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดพูดสุนทรพจน์ ในงานแข่งขันทักษะวิชาการในงานมหกรรม การจัดการศึกษาท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ทั่วไป 2 ก.ค. 65
29 นักเรียนรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตมีนบุรี ทั่วไป 2 ก.ค. 65
30 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเขตมีนบุรี การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนใช้โปรแกรมนำเสนอ powerpoint ทั่วไป 2 ก.ค. 65
31 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั่วไป 20 มิ.ย. 65
32 นายณรงค์ศักดิ์ เรืองศรี และคณะเข้าตรวจเยี่ยมความพร้อมในการปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 11 พ.ค. 65
33 ประกาศวันเปิดเทอมของโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน ทั่วไป 10 พ.ค. 65
34 กำหนดการมอบตัวนักเรียนห้อง 2 ภาษา และห้องเรียนปกติ ทั่วไป 1 พ.ค. 65
35 เปิดรับนักเรียนชั้น ป.1 ห้องเรียน 2 ภาษา รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 6 มี.ค. 65
36 เรื่อง แจ้งกำหนดการของโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน ทั่วไป 6 มี.ค. 65
37 ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2565 ทั่วไป 15 ก.พ. 65
38 ประชาสัมพันธ์กำหนดการ รับหนังสือยินยอมฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปี ใบงาน On hand, อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 ทั่วไป 14 ก.พ. 65
39 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนห้องเรียน 2 ภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั่วไป 24 ธ.ค. 64