• โรงเรียนสองภาษา
  เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่3

 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกอินทนิล
  โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 • การศึกษาก้าวไกล เราตั้งใจพัฒนา
  สนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในทุกสาขาอาชีพ

 • โรงเรียนดีของชุมชน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • กิจกรรมนักเรียน
  กิจกรรมนักเรียน

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประเภททีม 3 คน ระดับกรุงเทพมหานคร วันที่ 2 กันยายน 2565 ณ. สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ทั่วไป 9 ก.ย. 65
2 เหรียญทอง มัสลิน ยูฮันเงาะ รุ่น เจี๊ยบเวท ทั่วไป 15 ส.ค. 65
3 เหรียญทอง จูนาย อามีน รุ่นแบนตั้มเวท ทั่วไป 15 ส.ค. 65
4 เหรียญทอง อัสวัส ยูฮันเงาะ รุ่นแจ๋วเวท ทั่วไป 15 ส.ค. 65
5 นักเรียนรับรางวัลชนะเลิศการประกวดเล่านิทานภาษาจีน ทั่วไป 22 ก.ค. 65
6 นักเรียนที่ได้รับรางวัลและเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร ระดับ ม.ต้น รับการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ อปท. ระดับประเทศ ทั่วไป 7 ก.ค. 65
7 นักเรียนรับรางวัลชนะเลิศการประกวดคัดลายมือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทั่วไป 2 ก.ค. 65
8 รับรางวัลรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดพูดสุนทรพจน์ ในงานแข่งขันทักษะวิชาการในงานมหกรรม การจัดการศึกษาท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ทั่วไป 2 ก.ค. 65
9 นักเรียนรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตมีนบุรี ทั่วไป 2 ก.ค. 65
10 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเขตมีนบุรี การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนใช้โปรแกรมนำเสนอ powerpoint ทั่วไป 2 ก.ค. 65
11 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั่วไป 20 มิ.ย. 65
12 นายณรงค์ศักดิ์ เรืองศรี และคณะเข้าตรวจเยี่ยมความพร้อมในการปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 11 พ.ค. 65
13 ประกาศวันเปิดเทอมของโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน ทั่วไป 10 พ.ค. 65
14 กำหนดการมอบตัวนักเรียนห้อง 2 ภาษา และห้องเรียนปกติ ทั่วไป 1 พ.ค. 65
15 เปิดรับนักเรียนชั้น ป.1 ห้องเรียน 2 ภาษา รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 6 มี.ค. 65
16 เรื่อง แจ้งกำหนดการของโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน ทั่วไป 6 มี.ค. 65
17 ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2565 ทั่วไป 15 ก.พ. 65
18 ประชาสัมพันธ์กำหนดการ รับหนังสือยินยอมฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปี ใบงาน On hand, อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 ทั่วไป 14 ก.พ. 65
19 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนห้องเรียน 2 ภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั่วไป 24 ธ.ค. 64