• โรงเรียนสองภาษา
  เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่3

 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกอินทนิล
  โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 • การศึกษาก้าวไกล เราตั้งใจพัฒนา
  สนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในทุกสาขาอาชีพ

 • โรงเรียนดีของชุมชน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • กิจกรรมนักเรียน
  กิจกรรมนักเรียน

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • 318844893_808964650509967_100530088653215897_n.jpg

  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน

 • rov.jpg

  นักเรียน ได้รับรางวัล เกียรติบัตร เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬา E-sport เกมส์ Arena of Valor :AOV ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • 26พย.jpg

  วันอังคารที่ 6 ธันวาคมพ.ศ 2565 นางสาวสุภาพร แสง สมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เป็นประธานเปิด โครงการ พัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 -6 และมัธยมศึก

 • 11.jpg

  โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน มอบรางวัลเกียรติบัตร แสดงความยินดี

 • 1669433930-takondo.jpg

  โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายทักษ์ดนัย เบ็นหะซัน

 • zoom23.jpg

  นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชุมรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบZoom รับทราบ นโยบายแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานจัดโภชนาการอาหารบริการแก่นักเรียน โดยมีนายเกรียงไกร จ

 • .png

  โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน โดยนางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดอาหารเช้าให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานสลัดบาร์ สลัดสายรุ้งสัปดาห์ละ 2 วัน

 • 14.jpg

  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.1-3 ) เพื่อติดตามงานในการแก้ไขผลการเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2565

 • 13.jpg

  ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2565

 • 11398.jpg

  ร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 กับสำนักงานเขตมีนบุรี ณ วัดแสนสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหาร