• โรงเรียนสองภาษา
  เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่3

 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกอินทนิล
  โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 • การศึกษาก้าวไกล เราตั้งใจพัฒนา
  สนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในทุกสาขาอาชีพ

 • โรงเรียนดีของชุมชน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition (IYRC) 2023 ประเภทรายการ Creative Design
  การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition (IYRC) 2023 ประเภทรายการ Creative Design

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมTO BE NUMBER ONE GEN Z STRONG NETWORK เขต TO BE NUMBER ONE เขตมีนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา .๔.๐๐ - ๑๒.00 น. โรงเรียนสุเหร่าทรายกองติน นำโดยนางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ท่านและคณะครู เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมTO BE NUMBER ONE GEN Z STRONG NETWORK เขต TO BE NUMBER ONE เขตมีนบุรี ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิดอุตรดิตถ์และเครือข่าย TO BE NUMBER ONE กรุงเทพมหานคร โดยมีนายศักดิ์ชัย ใสสุข ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE เขตมีนบุรี นางสาวกุลกัลยา เสาวคนธ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา กล่าวรายงาน มีคณะครู และนักเรียนในเครือข่าย เขต TO BE NUMBER ONE เขตมีนบุรี และเครือข่ายกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโดยมีกิจกรรม บรรยายและการสาธิตการนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิดอุตรดิตถ์ รางวัสพระราชทานประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา