• โรงเรียนสองภาษา
  เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่3

 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกอินทนิล
  โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 • การศึกษาก้าวไกล เราตั้งใจพัฒนา
  สนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในทุกสาขาอาชีพ

 • โรงเรียนดีของชุมชน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition (IYRC) 2023 ประเภทรายการ Creative Design
  การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition (IYRC) 2023 ประเภทรายการ Creative Design

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

อัลบัมทั้งหมด

กิจกรรม Big Cleaning Day ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023

กิจกรรมTO BE NUMBER ONE GEN Z STRONG NETWORK เขต TO BE NUMBER ONE เขตมีนบุรี

ผู้บริหารและคณะครู บุคลากร ร่วมกันทาสี เพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงาม ของโรงเรียน

โรงเรียนได้จัดกิจกรรม Big cleaning ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดศรีกุเรชา

โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือเนตรนารี และมอบโล่รางวัลให้กับเนตรนารีที่ได้รับรางวัล" รองชนะเลิศอันดับ1"

กิจกรรมBig Cleaning Day

กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

กิจกรรมจิตอาสาศาสนสถาน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมโรงเรียนสีขาว ต้านยาเสพติดและกิจกรรมวันภาษาไทย

นายณรงค์ศักดิ์ เรืองศรี และคณะเข้าตรวจเยี่ยมความพร้อมในการปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกโดยรถหน่วยวัคซีนเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร (BMV)

การสอบ (O-NET) นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6

บริการอาหารเช้าให้กับนักเรียนทุกคน

กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมสวดมนต์ประจำวัน

งานเกษตร ปลูกเมล่อน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

กิจกรรมการงานอาชีพนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (การทำอาหาร)

กิจกรรมการงานอาชีพนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (งานปัก)

การตรวจ ATK นักเรียนมัธยมศึกษาและครู

บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โควิท 19

ประชมุคณะกรรมการสถานศึกษา

นมัสการเจ้าอาวาสวัดศรีกุเรชา

กิจกรรมงานช่วงฝีมือนักเรียนมัธยมศึกษา (สิ่งประดิษฐ์จากใบตอง)

กิจกรรมงานช่างฝีมือนักเรียนมัธยมศึกษา (งานเกษตร)

กิจกรรมงานช่างฝีมือนักเรียนมัธยมศึกษา (งานฝีมือช่าง)

กิจกรรมงานช่างฝีมือนักเรียนมัธยมศึกษา (งานฝีมือ)

กิจกรรมงานช่างฝีมือนักเรียนมัธยมศึกษา (งานอาชีพตัดผม)

กิจกรรมงานช่างฝีมือนักเรียนมัธยมศึกษา (การทำขนม)

โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์

อบรมการทำน้ำหมักชีวภาพ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี หัวหน้าฝ่ายการศึกษาเขตมีนบุรี ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

มาตรการเว้นระยะห่างภายในโรงอาหาร