• โรงเรียนสองภาษา
  เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่3

 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกอินทนิล
  โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 • การศึกษาก้าวไกล เราตั้งใจพัฒนา
  สนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในทุกสาขาอาชีพ

 • โรงเรียนดีของชุมชน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • กิจกรรมนักเรียน
  กิจกรรมนักเรียน

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อักษรย่อประจำโรงเรียน        
                                               หมายถึง   จังหวัดกรุงเทพมหานคร
                                      มร.      หมายถึง    สำนักงานเขตมีนบุรี
                                      สด.     หมายถึง   โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
ตราประจำโรงเรียน
                                       เป็นรูปวงรี มีดอกอินทนิลอยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยคำว่า
                                       โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี
                                      กรุงเทพมหานคร

วันสถาปนาโรงเรียน                1 มกราคม 2469 

สีประจำโรงเรียน                     สีม่วง - สีแสด                       

สีประจำโรงเรียน                   สีม่วง    หมายถึง    ความอดทน ความมีพลัง
                                            สีแสด    หมายถึง   ความร่าเริง ความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน            ดอกอินทนิล