• โรงเรียนสองภาษา
  เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่3

 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกอินทนิล
  โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 • การศึกษาก้าวไกล เราตั้งใจพัฒนา
  สนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในทุกสาขาอาชีพ

 • โรงเรียนดีของชุมชน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition (IYRC) 2023 ประเภทรายการ Creative Design
  การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition (IYRC) 2023 ประเภทรายการ Creative Design

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์กำหนดการ รับหนังสือยินยอมฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปี ใบงาน On hand, อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2564


ประชาสัมพันธ์กำหนดการ รับหนังสือยินยอมฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปี ใบงาน On hand, อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2564
ช่วงเช้า
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 5
เวลา 08.30 น. - 11.30 น.
ช่วงบ่าย
เวลา 13.00 น. - 15.30 น.
อนุบาล 1,2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ติดต่อสอบถาม คุณครูประจำชั้นทางไลน์กลุ่ม หรือ ธุรการ โทร.02-5438669
... อย่าลืมสวมแมส ล้างมือ วัดไข้ และนำปากกามาเองด้วยนะคะ……