• โรงเรียนสองภาษา
  เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่3

 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกอินทนิล
  โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 • การศึกษาก้าวไกล เราตั้งใจพัฒนา
  สนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในทุกสาขาอาชีพ

 • โรงเรียนดีของชุมชน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition (IYRC) 2023 ประเภทรายการ Creative Design
  การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition (IYRC) 2023 ประเภทรายการ Creative Design

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประเภททีม 3 คน ระดับกรุงเทพมหานคร วันที่ 2 กันยายน 2565 ณ. สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

ผู้บริหารสถานศึกษา นำโดย นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประเภททีม 3 คน ระดับกรุงเทพมหานคร วันที่ 2 กันยายน 2565 ณ. สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นตัวแทนในการแข่งขัน “มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปี 2565 ณ. อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 2565 ได้แก่ นายจูหนาย อามิน ,เด็กชายมัชฌิมา พิมพ์นวลศรี ,เด็กชายณัฐกานต์ เสือสัมฤทธิ์