• โรงเรียนสองภาษา
  เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่3

 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกอินทนิล
  โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 • การศึกษาก้าวไกล เราตั้งใจพัฒนา
  สนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในทุกสาขาอาชีพ

 • โรงเรียนดีของชุมชน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • กิจกรรมนักเรียน
  กิจกรรมนักเรียน

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งานและตกแต่งต้นไม้เพื่อความสวยงามและร่มรื่น ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้น่าอยู่และปลอดภัย

นางสาวสุภาพร    แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน มอบหมายนายศิรา  ไหมอุ้มรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งานและตกแต่งต้นไม้เพื่อความสวยงามและร่มรื่น ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้น่าอยู่และปลอดภัย