• โรงเรียนสองภาษา
  เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่3

 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกอินทนิล
  โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 • การศึกษาก้าวไกล เราตั้งใจพัฒนา
  สนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในทุกสาขาอาชีพ

 • โรงเรียนดีของชุมชน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • กิจกรรมนักเรียน
  กิจกรรมนักเรียน

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชุมรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบZoom รับทราบ นโยบายแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานจัดโภชนาการอาหารบริการแก่นักเรียน โดยมีนายเกรียงไกร จ


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชุมรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบZoom รับทราบ นโยบายแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานจัดโภชนาการอาหารบริการแก่นักเรียน โดยมีนายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานที่ประชุม