• โรงเรียนสองภาษา
  เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่3

 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกอินทนิล
  โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 • การศึกษาก้าวไกล เราตั้งใจพัฒนา
  สนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในทุกสาขาอาชีพ

 • โรงเรียนดีของชุมชน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition (IYRC) 2023 ประเภทรายการ Creative Design
  การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition (IYRC) 2023 ประเภทรายการ Creative Design

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน มอบรางวัลเกียรติบัตร แสดงความยินดี

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565
โรงเรียน?สุเหร่าทรายกองดิน"ได้มีการการมอบรางวัลแก่นักเรียน"
โดยนางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการโรงเรียน?สุเหร่าทรายกองดิน มอบรางวัลเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ (อัตโนมัติ) ระดับกรุงเทพมหานคร? แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานคร เพื่อไปแข่งขันระดับประเทศ ในงานมหกรรมการศึกษาที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้รับรางวัลลำดับที่ 11

อาจเป็นรูปภาพของ 18 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความhttps://scontent.fbkk5-7.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/318552810_807669853972780_1692332426606460989_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=_vaC7nV7LjIAX89Vyob&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.fna&oh=00_AfAyQ7yisgpDPHmwiaqZeGQ52ROyBi9WxxhKeIfE3kEFHQ&oe=6395D247" style="height:990px; width:700px" />