รับสมัครนักเรียนประจำปี 2566
welcome
รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทยระดับ ม.ต้น
รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน (story telling) ม.ต้น
ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น
รางวัลรองชนะเลิศการขายสินค้าผ่าน application tiktok
รางวัลรางชนะเลิศอันดับ 1 ส้มตำลีลา

เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน