เหรียญทอง มัสลิน ยูฮันเงาะ รุ่น เจี๊ยบเวท
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง จูนาย อามีน รุ่นแบนตั้มเวท
เหรียญทอง อัสวัส ยูฮันเงาะ รุ่นแจ๋วเวท

เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน